Các thay đổi cho Chung Kết Thế Giới 2017 bạn cần biết

24 đội của 13 khu vực sẽ đến Trung Quốc giành ngôi quán quân. TÓM TẮT: CKTG 2017 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc với 24 đội từ 13 khu vực tham dự. Thể...
Ngày 09/02/2017
09/02/2017