Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Lux, Tiểu Thư Ánh Sáng

Cẩm nang LMHT: Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Lux, Tiểu Thư Ánh Sáng. Là một trong các tướng pháp sư với khả năng cấu rỉa và cũng như ép góc mạnh...
Ngày 03/02/2016
03/02/2016