CJ Entus Bdd thể hiện khả năng đi rừng với Lee Sin

Video LMHT: CJ Entus Bdd thể hiện khả năng đi rừng với Lee Sin. Quả thực là CJ Entus Bdd khi vào rừng cũng như ai… Highlights Lee Sin trong tay CJ...
Ngày 27/01/2016
27/01/2016