C9. Hai tái xuất cứu nguy Cloud9 Tempest vì Yusui bị cấm thi đấu?

David ” Yusui ” Bloomquist được cho là đã mua rất nhiều tài khoản ở mức 30 LMHT nhiều trang web khác nhau , và điều này đã vi phạm các quy định của...
Ngày 11/06/2015
11/06/2015