[Ahri Ap Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Ahri pháp sư đường giữa mùa 7

GIỚI THIỆU TƯỚNG AHRI – HỒ LY CHÍN ĐUÔI: Ahri đã từng được xem như một trong các vị tướng mạnh nhất ở khu vực đường giữa khi mà liên tục trong top...
Ngày 22/04/2015
22/04/2015