Những cách combo Alistar

Với meta hiện tại, Alistar nghiễm nhiên cho mình 1 vị trí top những hỗ trợ mạnh nhất. Khả năng chống chịu đến từ chỉ số cơ bản, với lượng hồi phục,...
Ngày 22/06/2015
22/06/2015