[Annie AP SP] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Annie hỗ trợ mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG ANNIE – ĐỨA TRẺ BÓNG TỐI Vốn là vị tướng pháp sư đường giữa, nhưng Annie được phát huy sức mạnh bản thân ở đường dưới Hỗ trợ. Thân...
Ngày 26/04/2015
26/04/2015