[Blitzcrank Sp Tank] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Blitzcrank hỗ trợ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG BLITZCRANK – NGƯỜI MÁY HƠI NƯỚC Là một tướng hỗ trợ khả năng đột biến nhờ kĩ năng Bàn Tay Hỏa Tiễn–Blitzcrank– mang lại áp lực...
Ngày 03/05/2015
03/05/2015