[Braum Sp Tank] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Braum hỗ trợ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG BRAUM – TRÁI TIM CỦA FRELJORD Là người chăn dê vùng đất Freljord, sau khi tìm một cánh cửa ma thuật không thể phá hủy, Braum xem...
Ngày 04/05/2015
04/05/2015