[Singed AP TANK] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Singed Solo Top mùa 5

SINGED – DƯỢC SĨ ĐIÊN: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của Dược Sĩ Điên qua bài viết cách chơi Singed pháp sư đường trên mùa 5 và...
Ngày 07/07/2015
07/07/2015