[Sivir AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Sivir xạ thủ mùa 5

SIVIR – NỮ CHÚA CHIẾN TRƯỜNG: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về Nữ Chúa Chiến Trướng qua bài viết cách chơi Sivir xạ thủ mùa 5 và cách lên đồ...
Ngày 08/07/2015
08/07/2015