[Soraka Support] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Soraka hỗ trợ mùa 5

SORAKA – TINH NỮ: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của Tinh Nữ qua bài viết cách chơi Soraka hỗ trợ mùa 5 và cách lên đồ Soraka SP...
Ngày 10/07/2015
10/07/2015