[Twisted Fate AP MID] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Twisted Fate pháp sư mùa 5

TWISTED FATE – THẦN BÀI: Cùng GAmelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của vị Thần Bài này qua bài viết cách chơi Twisted Fate pháp sư mùa 5 và...
Ngày 13/07/2015
13/07/2015