[Urgot AD] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Urgot xạ thủ mùa 5

URGOT – ĐAO PHỦ DỊ DẠNG: Cùng Gamelienminh phân tích chi tiết về sức mạnh của Đao Phủ Dị Dạng qua bài viết cách chơi Urgot xạ thủ mùa 5 và cách lên đồ...
Ngày 14/07/2015
14/07/2015