Hình ảnh của BPhone chính thức xuất hiện trên mạng trước giờ G

Ngay bây giờ đưa ra Bphone cách , một số hình ảnh được cho là trang web chính thức Bphone xuất hiện trên một diễn đàn công nghệ lớn tại Việt Nam ....
Ngày 26/05/2015
26/05/2015