[FO3] Mua Công Phượng SS14 giá bao nhiêu là hợp lý?

Công Phượng SS14 giá hợp lý là bao nhiêu để các HLV có thể sở hữu được? Đó là việc bạn sẵn sàng chi ra bao nhiêu tiền để sở hữu Công Phượng SS14? Chỉ...
Ngày 03/06/2015
03/06/2015