[Corki Ad] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Corki xạ thủ mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG CORKI – PHI CÔNG QUẢ CẢM: Nếu như Caitlyn là xạ thủ ổn định trong Liên Minh Huyền Thoại thì Corki là sự lựa chọn tin cậy các người...
Ngày 04/05/2015
04/05/2015