[Corki Mid] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Corki đường giữa mùa 6

Faker vừa cho mọi người thấy mình vẫn còn nhiều con bài tủ, qua việc sử dụng Corki vị trí đường giữa đối đầu với Twisted Fate. Trong trận mở màn LCK...
Ngày 17/07/2014
17/07/2014