[FO3] Chỉ số những cầu thủ SS14 Team Liverpool

FiFa Online 3: Chỉ số những cầu thủ SS14 Team Liverpool. Với thu lợi rất nhiều thương vụ bán Suarez, Liverpool mua sắm nhiều mùa hè qua, do đó lượng...
Ngày 03/06/2015
03/06/2015