Cpt Jack bắn kinh hoàng với Kalista

Video LMHT: Cpt Jack bắn kinh hoàng với Kalista. Khả năng bắn rất mạnh mẽ và chọn vị trí rất tốt ở trong giao tranh giúp cho Cpt Jack có được gần 30...
Ngày 22/06/2015
22/06/2015