[FO3] Top những cầu thủ chỉ số cao nhất thẻ 10 trong FIFA Online 3

Thẻ Cầu thủ Châu Âu 2010 (U10) đã ra mắt trong FIFA Online 3 Việt Nam vào ngày 27/05. Do đó, chúng ta nhanh chóng xác định cầu thủ phù hợp nhất thẻ...
Ngày 03/06/2015
03/06/2015