Faker chơi Fiora mới đối đầu Riven trong tay cuvee đường trên

Video LMHT: Faker chơi Fiora mới đối đầu Riven trong tay cuvee đường trên. Fiora khi được sửa lại đang được cao thủ trên thế giới thử nghiệm nhiều vị...
Ngày 18/08/2015
18/08/2015