[FO3] Những chỉ số ẩn tiền đạo cắm cần phải có

FiFa Online 3: Những chỉ số ẩn tiền đạo cắm cần phải có. Với tiền đạo FIFA Online 3, chỉ số ẩn là trong tiêu chí cực quan trọng lựa chọn một tiền đạo...
Ngày 03/06/2015
03/06/2015