[FO3] Đánh giá Didier Drogba U10 trong FIFA Online 3

FFOL3: Đánh giá Didier Drogba U10 trong FIFA Online 3. Chúng ta từng cùng nhau tranh luận gay gắt việc phiên bản xuất sắc nhất (không tính World Best)...
Ngày 03/11/2015
03/11/2015