LMHT: Danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 169

Liên Minh Huyền Thoại: Danh sách tướng xoay tua miễn phí tuần 169 Xoay tua những tướng miễn phí hằng tuần 169: danh sách tướng xoay tua LMHT miễn phí...
Ngày 05/11/2015
05/11/2015