Balls cầm Darius chém Pentakill đem chiến thắng về cho C9

Video LMHT: Balls cầm Darius chém Pentakill đem chiến thắng về cho C9. Với thế trận đang hoàn toàn không có lợi cho C9 nhiều khi bị mất lời thế từ...
Ngày 04/10/2015
04/10/2015