[Darius Tank Top] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Darius đường trên mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG DARIUS – ĐẠI TƯỚNG NOXUS: Cực mạnh đơn đấu đường trên những cấp độ đầu, Darius được xem là kẻ khát máu và nỗi khiếp sợ bất kì vị...
Ngày 05/05/2015
05/05/2015