LMHT: Riot hé lộ người chơi có thể đấu Rank đơn 5 người bạn?

Tin tức LMHT: Riot hé lộ người chơi có thể đấu Rank đơn cùng 5 người bạn? Đến với các thay đổi mang tính đột phá ở giai đoạn tiền mùa giải 2016, vừa...
Ngày 05/11/2015
05/11/2015