Các vai trò trong Liên Minh và khắc chế

Cũng giống như trong tương sinh tương khắc, Liên Minh Huyền Thoại cơ bản cũng gôm 5 vai trò chính đó là Chống Chịu, Xạ Thủ, Sát Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ....
Ngày 21/04/2015
21/04/2015