[FO3] Review David Alaba WC trong FIFA Online 3

David Alaba WC Alaba wc rất đa năng, có thể hoàn thành từ tròn vai đến xuất sắc hầu hết các vị trí trên sân. Vừa thử đổi gió alaba sang vị trí RW do...
Ngày 16/07/2015
16/07/2015