[FO3] Drogba SS10U +3 là vẫn chưa đủ với ‘thánh ép thẻ’ FO3VN

Vài ngày trước, batcandoibatcan thực hiện màn ép thẻ Drogba SS10U +3. Tuy nhiên “thánh ép thẻ” lại tiếp tục thực hiện siêu phẩm khác giá trị lớn hơn...
Ngày 01/06/2015
01/06/2015