[FO3] Review David Villa ’08E – Sát thủ trong vòng cấm

FFOL3: Review David Villa ’08E – Sát thủ trong vòng cấm. Kỹ thuật 5 sao, sử dụng 2 chân như 1, khả năng dứt điểm và chạy chỗ của tay săn bàn hàng đầu,...
Ngày 10/12/2015
10/12/2015