[FO3] Review David Villa UCL 10 trong FIFA Online 3

D. Villa UCL 10 (giá 4,3m EP ) – Chỉ cao 1m75 và nặng 69 cân, đã thấp lại còn nhẹ cân, ingame người nhỏ, hoàn toàn không đánh lại được bất kỳ một thể...
Ngày 17/07/2015
17/07/2015