[FO3] Review De Rossi E08 trong FIFA Online 3

De Rossi E08 (giá 13m EP) No De Rossi, No Safety ( Không De Rossi, không bình yên). Mùa tốt nhất của De Rossi đã ra mắt và nóng hổi với mức giá không...
Ngày 25/08/2015
25/08/2015