[FO3] Chỉ số của Dennis Bergkamp Legend trong FIFA Online 3

Sau đây là chỉ số của Dennis Bergkamp Legend ở trong FIFA Online 3 được cập nhật mới nhất.
Ngày 09/07/2015
09/07/2015