Thời đại của trang bị Đồ Tể No Nê và những tướng đi rừng

Video LMHT: Thời đại của trang bị Đồ Tể No Nê và những tướng đi rừng. Cùng tìm hiểu trang bị làm mưa làm gió hiện tại, và tướng nào sử dụng hiệu quả.
Ngày 02/08/2015
02/08/2015