[Amumu Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Amumu đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG AMUMU – XÁC ƯỚP U SẦU Là 1 vị tướng đi rừng với khả năng giao tranh tổng rất mạnh, nhưng Amumu không thường xuyên được xuất hiện...
Ngày 24/04/2015
24/04/2015