[Jarvan IV Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Jarvan IV đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ TƯỚNG JARVAN IV – BIỂU TƯỢNG DEMACIA: Trong bối cảnh vị tướng đi rừng ”biến động” thất thường đa phần bị giảm sức mạnh thì trong đó...
Ngày 25/05/2015
25/05/2015