[Diana Jungle] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Diana đi rừng mùa 6

GIỚI THIỆU VỀ VỊ TƯỚNG DIANA Với nhiều thay đổi và các chỉnh sửa ở những trang bị đi rừng, cụ thể đó là Phù Phép Cổ Kiếm khiến cho các vị tướng có khả...
Ngày 08/09/2015
08/09/2015