2 điểm bổ trợ mới – đấu sĩ và sát thủ và được tăng sức mạnh

Tin tức LMHT: 2 điểm bổ trợ mới – đấu sĩ và sát thủ và được tăng sức mạnh. Với 1 điểm bổ trợ mới đã thêm vào đó là điểm bổ trợ Thích Khách và 1 điểm...
Ngày 27/12/2015
27/12/2015