Bảng bổ trợ xạ thủ nên dùng trong mùa giải 2016

Cẩm nang LMHT: Bảng bổ trợ xạ thủ nên dùng trong mùa giải 2016. Cùng Gamelienminh tham khảo chi tiết bảng bổ trợ dành cho vị trí xạ thủ ở từ các phiên...
Ngày 19/02/2016
19/02/2016