[Công Thành Chiến] Nên chọn tướng nào để “gửi vàng”

Quan Vũ, Mã Siêu, Lữ Bố, Chu Du… mãnh tướng lừng danh nào sẽ được game thủ Công Thành Chiến “chọn mặt gửi vàng” để mà hoàn thành đại nghiệp thống nhất...
Ngày 10/05/2015
10/05/2015