Một số mẹo khắc chế Gangplank – Hiểm Họa Vùng Saltwater

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một vài cách khắc chế nếu gặp phải Gangplank chiến tuyến bên kia nhé! Nếu như hỏi vị tướng nào thời điểm hiện tại nguy...
Ngày 10/11/2015
10/11/2015