Những dự kiến thay đổi lớn về trang bị pháp sư

Cơ sở lý luận Sức Mạnh Phép Thuật (SMPT là thứ khá là dễ dàng phát huy tối ưu hệ trang bị hiện tại và lối lên trang bị SMPT hiện tại có chút nhàm...
Ngày 19/06/2015
19/06/2015