Draven thánh quay tay và kết thúc rất nhọ :v

Draven xử lí thật ảo diệu và một kết thúc không tưởng :v Phiên bản củ huyết kiếm cộng dồn : Draven trở nên bá đạo nhưng đời không như mơ :v...
Ngày 28/09/2014
28/09/2014