[Draven Ad] Hướng dẫn chơi – Cách lên đồ Draven xạ thủ mùa 6

GIỚI THIỆU TƯỚNG DRAVEN – ĐAO PHỦ KIÊU HÙNG: Sát thương đầu ra mạnh và ổn định đầu trận đến cuối trận – Draven với chiếc rìu mình liên tục càn quét...
Ngày 06/05/2015
06/05/2015