Draven VN đánh max hay khiến team địch tưởng cày thuê

Video LMHT: Draven VN đánh max hay khiến team địch tưởng cày thuê. Nếu mà các bạn đã cùng theo dõi qua ở 2 phần bình luận anh chàng này về Draven thì...
Ngày 09/09/2015
09/09/2015