[FO3] Ra mắt thẻ cầu thủ “SS10 Blue” trong FIFA Online 3 Hàn Quốc

FIFA Online 3 Hàn Quốc ra mắt thẻ cầu thủ mới “SS10 Blue”. FIFA Online 3 Hàn Quốc đã đưa ra một SS mới (SS10 Blue) trước sự ngạc nhiên của tất cả các...
Ngày 16/05/2015
16/05/2015