Fiora trong tay SKT T1 Duke – người thay thế vị trí Marin

Video LMHT: Fiora trong tay SKT T1 Duke – người thay thế vị trí Marin. SKT T1 Duke hoàn toàn bất tử với vị tướng Fiora vị trí đường trên, hãy cùng...
Ngày 10/12/2015
10/12/2015