Tại sao chọn Sivir và chọn tướng nào khắc chế Sivir?

Tại sao chọn Sivir và chọn tướng nào khắc chế Sivir? Sivir là xạ thủ có thể dùng cho nhiều đội hình khác nhau, cơ động và đột biến Sivir có thể cung...
Ngày 09/07/2015
09/07/2015